/Ιστορία-Στόχοι-Σκοπός

Ιστορία-Στόχοι-Σκοπός

Σύντομο Ιστορικό:  

Ο Πολιτιστικός σύλλογος Μέρωνα ιδρύθηκε το 1983 από κατοίκους του χωριού που ως κύριο μέλημα είχαν την ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών μεταξύ των κατοίκων, τη διατήρηση της φυσιογνωμίας του χωριού καθώς και την ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων και των ηθών και εθίμων της περιοχής. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μέρωνα έχει συνεχή παρουσία για 32 και πλέον έτη στα πολιτιστικά και όχι μόνο δρώμενα της περιοχής και κατέχει μια ξεχωριστή θέση στον τομέα αυτό όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο επαρχίας αλλά και ολόκληρης της Κρήτης.

Σκεπτικό:

Το πρόβλημα των κοινωνιών και των λαών, δεν είναι τόσο ο κίνδυνος αλλοίωσης της πολιτιστικής ταυτότητας από το συνεχώς εξελισσόμενο ιστορικό γίγνεσθαι. Ούτε η απάντηση σε αυτές τις φοβίες είναι η εσωστρέφεια και η προγονολατρεία, πόσο μάλλον η προγονολαγνεία. Το πρόβλημα είναι, όταν οι κοινωνίες δεν καταφέρνουν να οσμώσουν υγιώς τα αξιακά δεδομένα του παρελθόντος με τους νέους κώδικες αξιών του παρόντος και να αποκτήσουν μία σύγχρονη ταυτότητα, ώστε να αποκρούσουν την πολιτισμική τους αλλοτρίωση από την ομογενοποίηση των ηθών και προτύπων, που προσπαθεί να επιβάλλει η νέα παγκοσμιοποιημένη και ισοπεδωτική λογική και τάξη των πραγμάτων.
               Στο πνεύμα αυτό, ο κάθε Σύλλογος, θα πρέπει να θεωρεί την διατήρηση της παράδοσης του τόπου του, όχι μόνον ως μία διαδικασία που αρχίζει και τελειώνει με συνεχώς επαναλαμβανόμενες οπτικοακουστικές και χορευτικές μιμητικές αναπαραστάσεις κάποιων στιγμών του παρελθόντος, ή με περιστασιακές νεκραναστάσεις παλαιών εθίμων. Η παράδοση είναι η συνείδηση της ύπαρξης του παρελθόντος μέσα στο παρόν. Η διατήρηση της παράδοσης, είναι η ανάδειξη των αξιών που η ίδια η παράδοση εμπεριέχει και η λειτουργία των αξιών αυτών ως αντισωμάτων κατά της ισοπεδωτικής λογικής των σύγχρονων εμπορευματικών προτύπων ζωής.
               Με δεδομένη λοιπόν τη σαφή διατύπωση των δύο αυτών εννοιών, η όλη προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλουν οι πολιτιστικοί Σύλλογοι, είναι η εξεύρεση μιάς χρυσής τομής. Της χρυσής τομής μεταξύ της προώθησης και της διάχυσης στα μέλη του και στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο των πολιτιστικών αξιών της παράδοσης του τόπου τους, με παράλληλη ενσωμάτωση αυτών των αξιών στις νέες συνθήκες και νέες αξίες που διαμορφώνει καθημερινά η σύγχρονη πραγματικότητα.
Και είναι προφανές ότι δεν αποτελεί χρυσή τομή ο επιδερμικά επαναλαμβανόμενος μιμητισμός του παρελθόντος, είτε σε επίπεδο μονότονων αναπαραστάσεων εθίμων, είτε σε επίπεδο παρεμβάσεων με τη δημιουργία υποκριτικών και ψευδο-παραδοσιακών τουριστικών σκηνικών και δομών.

Στόχοι Σκοπός: 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μέρωνα έχει καταστατικό σκοπό :

Υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα, όπως  χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων.

Δραστηριότητες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, ιατρική παρακολούθηση ηλικιωμένων κτλ.

Διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς ηθών και εθίμων.

Προστασία ανάδειξη φυσικού πλούτου περιοχής.

Διεξαγωγή εκπαιδευτικών βιωματικών εργαστηρίων.