/Σύνθεση νέου Δ.Σ Πολιτιστικού Συλλόγου Μέρωνα

Σύνθεση νέου Δ.Σ Πολιτιστικού Συλλόγου Μέρωνα

Κατόπιν της Γενικής Συνέλευσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Μερωνα που διεξήχθη στις 24/3/2019, εξουσιοδοτήθηκαν όλοι οι υποψήφιοι να συνεδριάσουν και να συγκροτησουν σε σώμα το ΔΣ . Μετά τη συνεδρίαση η σύνθεση του νέου ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου έχει ως ακολούθως

Πρόεδρος Μοσχονάς Εμμανουήλ του Ιωάννη

Αντιπρόεδρος Αγγελάκης Κωνσταντίνος του Βασιλείου

Γενικός Γραμματέας Καλοειδάς Γεώργιος του Σεβία

Ταμίας Σημαντήρης Αλέξανδρος του Γεωργίου

Μέλος Καλοειδά Αρετή του Φανουρίου

Μέλος Καλοειδάς Αριστοτέλης του Εμμανουήλ

Μέλος Κόκκινος Νικόλαος του Ιωάννη

Αναπληρωματικά Μέλη

Νικολουδάκης Εμμανουήλ του Ελευθερίου

Για την Ελεκτικη Επιτροπή εξελέγησαν οι:

Αγγελάκης Χαράλαμπος του Βασιλείου

Βαμιαδάκης Κωνσταντίνος του Αντωνίου

Λιουδάκης Γεώργιος του Ευγενίου

Να ευχηθούμε καλή αρχή στο νέο Δ.Σ και καλή δύναμη στο έργο που καλείται να επιτελέσει!

Please follow and like us: