/Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση & Διενέργεια Εκλογών

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση & Διενέργεια Εκλογών

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΩΝΑ

ΜΕΡΩΝΑΣ 74061 ΑΜΑΡΙ

ΑΦΜ 099706231 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Μέρωνας 17-03-2019

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση & Διενέργεια Εκλογών

    Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας σύμφωνα με το καταστατικό του προσκαλεί τα μέλη του να παρευρεθούν στην Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019 ώρα 12:00, στα γραφεία του Συλλόγου (πρώην Συνεταιρισμός) στο Μέρωνα.

  Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
  • Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ. κα Ε.Ε.

Στην Γενική Συνέλευση της Κυριακής 17ης Μαρτίου 2019 δεν υπήρξε απαρτία και ως εκ τούτου ορίστηκε η  Κυριακή 24 Μαρτίου 2019 ως τελική ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ώρα 12:00.

Η σχετική ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. θα περατωθεί στις 19:00 της ίδιας μέρας.

Δηλώσεις υποψηφιοτήτων θα γίνουν δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 22   Μαρτίου   2019  και  ώρα  21:00  στο  Γραμματέα  του  Συλλόγου

         Εμμ. Ι. Μοσχονά (6985 12 02 85)

 Καλούνται όλοι οι χωριανοί να παρευρεθούν και να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας καθώς επίσης να υποβάλλουν υποψηφιότητα όσοι ενδιαφέρονται να συμβάλλουν ενεργά στο έργο του Συλλόγου μας.

Η παρουσία και οι προτάσεις όλων θεωρούνται πολύτιμες για το Σύλλογο.

Το  Δ.Σ. του  « ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΡΩΝΑ»

Please follow and like us: