/Ι.Ν Μεταμόρφωση Σωτήρος

Ι.Ν Μεταμόρφωση Σωτήρος

Ο Ι. Ναός μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
Οι τοιχογραγραφίες του είναι από τις αρχές του 14ου αι. Ο ναός είναι συντηρημένος και σώζονται μέσα στο Ιερό Βήμα ο Παντοκράτορας και άλλες παραστάσεις. Ο συγκριμένος ναός ακόμα κι αν κλείσουν οι πόρτες φαίνεται να έχει φως και οι αγιογραφίες συνεχίζουν να διακρίνονται. Μάλιστα η παράδοση θέλει τους εικονιζόμενους Αγίους στις αγιογραφίες να εμφανίζονται ενσώματοι και να επιστρέφουν και πάλι στα σημεία που βρίσκεται η εικόνα τους. Ο ναός παρουσιάζει την πρωτοτυπία το ιερό του να είναι σε χαμηλότερο επίπεδο κι αυτό οφείλεται στις τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους που έγιναν προσθήκες προκειμένου να μεγαλώσει ο χώρος του ναού, με παλαιότερη αυτή που βρίσκεται το Ιερό.